Likvidace vozidel 775 144 184

Musí být majitel vozu u předání?

Ne nemusí, vozidlo může předat osoba na základě originálu plné moci, která nemusí být úředně ověřena.

Plná moc viz. příloha